2021/2022

Filozofia jako krytyka kultury, Wydział Pedagogiczny UW, Winter 2021

Film i wartości, Wydział Pedagogiczny UW, Winter 2021

Historia filozofii, Instytut Historii Sztuki UW, Winter 2021 & Spring 2022

Historia filozofii nienalitycznej, Wydział Filozofii UW, Winter 2021 & Spring 2022

Cinematic art, popular culture and philosophy, Wydział Filozofii UW, Winter 2021 & Spring 2022

Wstęp do filozofii, Wydział Filozofii, kognitywistyka, Spring 2021